Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
494/GM-UBND 18/11/2021 Giấy mời họp đánh giá cán bộ, công chức và bình xét thi đua năm 2021 Uỷ ban nhân dân xã Đoàn Tùng Tải file Tải về
385/KH-UBND 17/11/2021 Kế hoạch đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức năm 2021 Uỷ ban nhân dân xã Đoàn Tùng Tải file Tải về
472/QĐ-UBND 08/11/2021 Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra các nhóm trẻ, các lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn xã Đoàn Tùng Uỷ ban nhân dân xã Đoàn Tùng Tải file Tải về
447/TB-UBND 15/10/2021 Thông báo về việc niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em của công ty TNHH thương mại Bình nguyên tại Cụm công nghiệp xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện Ủy ban nhân dân xã Đoàn Tùng Tải file Tải về;
447/TB-UBND 15/10/2021 Thông báo về việc niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em của công ty TNHH thương mại Bình nguyên tại Cụm công nghiệp xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện Ủy ban nhân dân xã Đoàn Tùng Tải file Tải về
470/QĐ-UBND 13/10/2021 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã Đoàn Tùng Uỷ ban nhân dân xã Đoàn Tùng Tải file Tải về
415/BC-UBND 30/09/2021 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2021 Ủy ban nhân dân xã Đoàn Tùng· Tải file Tải về
406/TB-UBND 22/09/2021 THÔNG BÁO Niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi để thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất cần câu cá của Nhà đầu tư Forward Grow Corp tại Cụm công nghiệp xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện Ủy ban nhân dân xã Đoàn Tùng· Tải file Tải về
407/TB-UBND 22/09/2021 THÔNG BÁO Niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi để thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em của Công ty TNHH thương mại Bình Nguyên tại Cụm công nghiệp xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện Ủy ban nhân dân xã Đoàn Tùng· Tải file Tải về
405/TB-UBND 22/09/2021 THÔNG BÁO Niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi để thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất và lắp ráp đồ chơi trẻ em của Nhà đầu tư Global Lead Investment Limited tại Cụm công nghiệp xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện Ủy ban nhân dân xã Đoàn Tùng· Tải file Tải về
466/QĐ-UBND 10/09/2021 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; hồ làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 Uỷ ban nhân dân xã Đoàn Tùng Tải file Tải về
111/QĐ-UBND 06/09/2021 Quyết định về việc phê duyệt (E-HSMT)gói thầu số 08; Thi công xây dựng công trình:HTKT Khu dân cư tập trung Thờ Nợ xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện; Hạng mục: Tường kè + San nền - Vị trí 1 Uỷ ban nhân dân xã Đoàn Tùng Tải file Tải về
385/BC-UBND 06/09/2021 Báo cáo kết quả nguồn tuyển quân năm 2022 Uỷ ban nhân dân xã Đoàn Tùng Tải file Tải về
382/BC-UBND 30/08/2021 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021 Tải file Tải về
456/QĐ-UBND 13/08/2021 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã Đoàn Tùng Uỷ ban nhân dân xã Đoàn Tùng Tải file Tải về
442/QĐ-UBND 05/08/2021 Về việc thành lập Tổ công tác ứng phó khi có ca F0 xảy ra trên địa bàn xã Ủy ban nhân dân xã Đoàn Tùng Tải file Tải về
01/QĐ-UBND 03/08/2021 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội đồng nhân dân xã Đoàn Tùng Tải file Tải về
03/08/2021 Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ban hành kèm theo quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của Thường trực HĐND xã Đoàn Tùng) Hội đồng nhân dân xã Đoàn Tùng Tải file Tải về
01/QC-HĐND-UBND-MTTQ 03/08/2021 Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã Đoàn Tùng, Nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND - UBND - UBMTTQ xã Đoàn Tùng Tải file Tải về
02/08/2021 Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã Đoàn Tùng, Nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ban hành kèm theo quyết định số 438/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Đoàn Tùng) Ủy ban nhân dân xã Đoàn Tùng Tải file Tải về;Tải về;
12
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 4707
Trước & đúng hạn: 4707
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2021 21:38:30)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN TÙNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Anh Tuấn

Địa chỉ: xã Đoàn Tùng - huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203736482

Email: nguyenanhtuan.dt72@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 4
Tất cả: 9,802