THÔNG BÁO
THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021
20/10/2021 09:00:43

THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021

Thứ, ngày, tháng, năm

Buổi

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch UBND xã

Đ/c Nguyễn Công Dũng

Phó Chủ tịch UBND xã

Thứ hai

Ngày 04/10/2021

Sáng

Họp xét duyệt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Họp xét duyệt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Chiều

Họp công bố đơn vị trúng thầu Dự án KDC Thờ Nợ hạng mục san nền + kè

Trực giải quyết TTHC

Thứ ba

Ngày 05/10/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với hộ ông Nguyễn Văn Sử

Chiều

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

Ngày 06/10/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Trực tiếp dân

Thứ năm

Ngày 07/10/2021

Sáng

Họp tại Huyện ủy

Dự Lễ quý IV tại Miếu Thông

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Thứ sáu

Ngày 08/10/2021

Sáng

Họp Ủy viên UBND xã

Làm việc với hộ ông Nguyễn Văn Sử, Họp Ủy viên UBND xã

Chiều

Dự Hội nghị cán bộ, viên chức trường Mầm non

Trực giải quyết TTHC

Thứ bảy

Ngày 09/10/2021

Sáng

Dự Đại hội Hội phật giáo huyện Thanh Miện lần thứ IX

Dự Đại hội Hội phật giáo huyện Thanh Miện lần thứ IX

Chiều

Nghỉ

Trc phòng chống dch Covid-19

Chủ nhật

Ngày 10/10/2021

Sáng

Trc phòng chống dch Covid-19

Nghỉ

Chiều

Trc phòng chống dch Covid-19

Nghỉ

Trên đây là lịch làm việc của Lãnh đạo UBND xã Đoàn Tùng, Văn phòng HĐND&UBND xã thông báo để các cơ quan, đơn vị, công dân được biết. Lịch làm việc có thể thay đi do cp trên triệu tập họp hoc công việc đt xuất của địa phương./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 4707
Trước & đúng hạn: 4707
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2021 21:38:30)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN TÙNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Anh Tuấn

Địa chỉ: xã Đoàn Tùng - huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203736482

Email: nguyenanhtuan.dt72@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 4
Tất cả: 9,802