THÔNG BÁO
THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021
20/10/2021 09:02:31

THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021

Thứ, ngày, tháng, năm

Buổi

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch UBND xã

Đ/c Nguyễn Công Dũng

Phó Chủ tịch UBND xã

Thứ hai

Ngày 11/10/2021

Sáng

Làm việc với các hộ nợ đọng thuế

Làm việc với các hộ nợ đọng thuế

Chiều

Họp tại Thanh tra huyện

Trực giải quyết TTHC

Thứ ba

Ngày 12/10/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Tập huấn Chi hội Luật gia

Chiều

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

Ngày 13/10/2021

Sáng

Làm việc với các hộ thuộc dự án Cụm công nghiệp Đoàn Tùng I

Làm việc với hộ ông Trần Huy Thanh, thôn Phạm Lâm

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Trực tiếp dân

Thứ năm

Ngày 14/10/2021

Sáng

Họp tại UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự hội nghị viên chức trường Tiểu học

Trực giải quyết TTHC

Thứ sáu

Ngày 15/10/2021

Sáng

Làm việc với Viện Kiểm sát ND huyện

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

Ngày 16/10/2021

Sáng

Dự hội nghị viên chức trường Mầm non

Trc phòng chống dch Covid-19

Chiều

Nghỉ

Trc phòng chống dch Covid-19

Chủ nhật

Ngày 17/10/2021

Sáng

Trc phòng chống dch Covid-19

Nghỉ

Chiều

Trc phòng chống dch Covid-19

Nghỉ

Trên đây là lịch làm việc của Lãnh đạo UBND xã Đoàn Tùng, Văn phòng HĐND&UBND xã thông báo để các cơ quan, đơn vị, công dân được biết. Lịch làm việc có thể thay đi do cp trên triệu tập họp hoc công việc đt xuất của địa phương./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 4707
Trước & đúng hạn: 4707
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2021 21:38:30)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN TÙNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Anh Tuấn

Địa chỉ: xã Đoàn Tùng - huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203736482

Email: nguyenanhtuan.dt72@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 4
Tất cả: 9,802