THÔNG BÁO
Thông báo của Ủy ban nhân dân xã Đoàn Tùng về việc Niêm yết bản dự kiến tiền sử dụng đất đối với các hộ có đề nghị xử lý đất dôi dư trên địa bàn xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện (Đợt 2 - 2021)
20/10/2021 09:10:53

 Thông báo của Ủy ban nhân dân xã Đoàn Tùng về việc Niêm yết bản dự kiến tiền sử dụng đất đối với các hộ có đề nghị xử lý đất dôi dư trên địa bàn xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện (Đợt 2 - 2021)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 4707
Trước & đúng hạn: 4707
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2021 21:38:30)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN TÙNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Anh Tuấn

Địa chỉ: xã Đoàn Tùng - huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203736482

Email: nguyenanhtuan.dt72@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0